วรรณิสา แก้วบ้านกรูด

วรรณิสา แก้วบ้านกรูด
ผศ. วรรณิสา แก้วบ้านกรูด

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. วรรณิสา แก้วบ้านกรูด

อีเมล
wannisa.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
\