รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข
  • Phatchani Srikhumsuk
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • phatchani.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

ผลของความแตกต่างของสารประกอบความเค็มที่มีต่อพืช และแบคทีเรีย

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • พัชณี ศรีคำสุข
  • Charles W Knapp

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-07-04 18:56:54