รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข
  • Phatchani Srikhumsuk
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • phatchani.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

Sustainable rural Transformation for Water Security and Quality of Life Improvement in the ASEAN region

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • พัชณี ศรีคำสุข
  • Phaik Eong Poh
  • Lay Hong Chuah
  • Dora Lawrencia

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-07-04 18:35:15