ปริญญา สัญญะเดช

ปริญญา สัญญะเดช
ปริญญา สัญญะเดช

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ปริญญา สัญญะเดช

อีเมล
parinya.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี