อาฒยา สันตะกุล

อาฒยา สันตะกุล
อาฒยา สันตะกุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
อาฒยา สันตะกุล

อีเมล
ataya.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เกี่ยวกับตัวเรา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร / เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การศึกษาบรรจุภัณฑ์จากพอลิพรอพิลีนร่วมกับซิงค์ออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลาทูนึ่ง 10 อาฒยา สันตะกุล อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566