กิตติ จรินทร์ทอง

กิตติ จรินทร์ทอง
กิตติ จรินทร์ทอง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
กิตติ จรินทร์ทอง

อีเมล
kitti.j@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เกี่ยวกับตัวเรา
สีที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี