ณัฐชัย สงวนทรัพย์

ณัฐชัย สงวนทรัพย์
ผศ. ณัฐชัย สงวนทรัพย์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. ณัฐชัย สงวนทรัพย์

อีเมล
nutchai.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เกี่ยวกับตัวเรา
เฟอร์นิเจอร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี