สุวรรณา รุ่งเรือง

สุวรรณา รุ่งเรือง
สุวรรณา รุ่งเรือง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สุวรรณา รุ่งเรือง

อีเมล
suvanna.r@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 7 สุวรรณา รุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
2 การผลิตผงสีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 7 สุวรรณา รุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
3 การพัฒนาแผ่นแป้งจากข้าวเจ้าและมันสำปะหลังที่เติมผงเปลือกกล้วยน้าว้าเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักกูด 6 สุวรรณา รุ่งเรือง ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
4 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบเล็บมือนาง 7 สุวรรณา รุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561