บุญชัย ด้วงสวัสดิ์

บุญชัย ด้วงสวัสดิ์
บุญชัย ด้วงสวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
บุญชัย ด้วงสวัสดิ์

อีเมล
boonchai.d@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมสมุนไพร เช่น แชมพู สบู่เหลว น้ำยาล้างจาน การสกัดสารจากธรรมชาติ การต้มเยื่อพืช การผลิตสีการพืชธรรมชาติ การวิเคราะห์หาอนุมูลอิสระ


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี