ชัยวัฒน์ ทีฆวาณิช

ชัยวัฒน์ ทีฆวาณิช
ชัยวัฒน์ ทีฆวาณิช

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ชัยวัฒน์ ทีฆวาณิช

อีเมล
chaiwat.t@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี