ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี
ดร. ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

อีเมล
piya@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาการคอมพิวเเตอร์

เกี่ยวกับตัวเรา
คอมพิวเตอร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี