สุจิตต์ ศรีชัย

สุจิตต์ ศรีชัย
สุจิตต์ ศรีชัย

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
สุจิตต์ ศรีชัย

อีเมล
suchit.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เกี่ยวกับตัวเรา
A teacher who teach introduction to physics.


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี