ธิติภพ สุทธิวิเศษ

ธิติภพ สุทธิวิเศษ
ดร. ธิติภพ สุทธิวิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. ธิติภพ สุทธิวิเศษ

อีเมล
thitipop.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
Fields of interests: Biology, Zoology, Biodiversity and Phylogenetic analysis.


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี