กรีฑายุทธ เพิงใหญ่

กรีฑายุทธ เพิงใหญ่
ผศ. กรีฑายุทธ เพิงใหญ่

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. กรีฑายุทธ เพิงใหญ่

อีเมล
kreethayut.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์ และสถิติเบื้องต้น


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี