จตุรวิชญ์ รัตนพลที

จตุรวิชญ์ รัตนพลที
ผศ. จตุรวิชญ์ รัตนพลที

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. จตุรวิชญ์ รัตนพลที

อีเมล
jaturawit.r@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
คณิตศาสตร์


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี