รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข
  • Phatchani Srikhumsuk
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • phatchani.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Optimal cutting speed selection for milling with multi-criteria decision using ANFIS based reasoning

บทคัดย่อ ( Abstract )

The milling process is widely used in the most industrial sectors for machined parts because it is more flexible than forming and molding process. However, selection parameters are still inconsistent depending on human experiences which causes inefficiency and less competitiveness particularly in the age of industry 4.0 which manufacturing processes should deal with uncertainty and respond to engineering changes rapidly and timely. The complexity of the selection is caused by multi-criteria decision making in order to obtain the optimal solutions. This paper proposes ANFIS-based reasoning to deal with multi-criteria decision making on the optimal cutting speed based on three critical factors: workpiece material, tools material, and design constraints. The model is developed by using the MATLAB toolbox. Fuzzy rules are captured and collected experts and machine text books. The case study is illustrated by modelling and experiment.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • พัชณี ศรีคำสุข
  • Siridech Kunhirunbawon
  • Suthep Butdee

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-07-04 18:14:15