รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

DPPH free radical scavenging activity of crude and fractionated extract and stability of Ruellia tuberosa’ s fractionated extract in cream product

บทคัดย่อ ( Abstract )

The study of antioxidant activity by DPPH radical scavenging method of crude extract from Ruellia tuberosa’s leaves, stems and roots were extracted with two solvents as ethanol and acetone to afford six segmental extracts. The ethanol solvent showed higher efficiency crude extraction than acetone solvent. When, all crude extracts were investigated by DPPH free radical scavenging assay. The antioxidant activity of leaves stems and roots were extracted by ethanol as 79.42%, 79.52% and 54.80%, respectively and acetone as 76.52%, 88.25% and 77.74%, respectively. The DPPH activity of stem extracted with acetone (AS) showed highest activity. Then, acetone extract of stem was fractionated with column chromatography technique by using gradient system of hexane:ethyl acetate to be obtained 11 fractions. All fractions were further to study of DPPH free radical scavenging activity. The fractioned 7 of stems’ acetone extract (AS-F7) obtained sticky yellow-brow (48.5 mg), showed percentage of activity at 85.31%. The followed up stability of AS-F7 at 1 and 2% (wt/wt) mixed in skin cream base for 4 weeks ago at room temperature compared with cream base (control). The study result, AS-F7 from R. tuberosa showed stability of antioxidant activity in cream base, which lost percentage of antioxidant activity less than cream base without added extract. It can be applied to active ingredient in skin cream products.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วันทนา มงคลวิสุทธิ์, ณีรนุช ควรเชิดชู และ วิภา ทัพเชียงใหม่

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-11 06:59:48