รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องอัดแรงของไม้ 4

รหัสครุภัณฑ์ 603114001814

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

รายละเอียด

ใช้ทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของไม้ในนวตั้งฉาก
ติดต่อ 9705

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 18 ชั้น 2 ห้อง 204
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 50,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:39:42
\