รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องชั่งดิจิตอลสี่ตำแหน่ง 3

รหัสครุภัณฑ์ 603117001048

ผู้ดูแล

ฟิสิกส์

รายละเอียด

ใช้สำหรับชั่งมวล 05 ถึง 200 กรัม ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
ติดต่อ 7090

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก s ชั้น 5 ห้อง 513
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 50,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:34:21
\