รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูง 5

รหัสครุภัณฑ์ 603114001814

ผู้ดูแล

ฟิสิกส์

รายละเอียด

ใช้เผาสารตัวอย่างที่อุณหภูมิห้องถึง 1000 C
ติดต่อ ึ7090

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก s ชั้น 5 ห้อง 502
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 150,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:30:13
\