รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ 6

รหัสครุภัณฑ์ 603216000032

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก s ชั้น ึ7 ห้อง ึ702
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 150,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:23:25
\