รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ 4

รหัสครุภัณฑ์ 6033160000099

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้สำหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก s ชั้น 7 ห้อง 702
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 100,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:15:07
\