รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 4

รหัสครุภัณฑ์ 603216000025

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้สำหรับวัดความขุ่นและการเจริญของเซล์
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก s ชั้น 7 ห้อง ึ702
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 50,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:11:47
\