รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 9

รหัสครุภัณฑ์ 603216000033

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

ใช้ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครื่องสำอาง ตามมาตรฐาน ICH Guideline การควบคุมอุณหภูมิ ช่วง ลบ10 ถึง 60 C และ ควบคุมความชื้นได้ในช่วง
ติดต่อ ึ7338

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก s ชั้น 7 ห้อง ึ708
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 50,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:06:27
\