รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

Eye One Spectrophotometer 3

รหัสครุภัณฑ์ 1234500874

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีการพิมพ์

รายละเอียด

ป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะหลักการวัดเป็นแบบ Diffuse 8 องศา โดยสามารถวัดค่าสีทั้งแบบสะท้อนแสง (Specular Included และ Specular Excluded) และสามารถวัดค่าสีแบบทะลุผ่าน (Regular Transmission และ Total Transmission)
ติดต่อ 7354

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 15 ชั้น 1 ห้อง 107
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 70,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-21 17:50:40
\