รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่อง Bomb calorimeter 5

รหัสครุภัณฑ์ 1984560023

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

เครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ ใช้ทดสอบหาค่าพลังงานความร้อน (Net Heat High Value) ของสารตัวอย่าง หน่วยที่วัดได้คือ kcal kjule
ติดต่อ 7014

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 33 ชั้น 3 ห้อง 403
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 120,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-21 17:05:01
\