รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษอฟลาทอกซิน 2

รหัสครุภัณฑ์ 1540000765433

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

ELISA Reader เป็นเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง โดยตัวอย่างอยู่ในรูปของจานหลุมสี่เหลี่ยม 96 หลุม ตรวจวัดค่าได้พร้อมกัน 96 หลุม สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เก็บผลข้อมูลในรูปไฟล์ข้อมูลได้ วัดความยาวคลื่นได้ 3 ความยาวคลื่น ได้แก่ 405 415 และ 450 สามารถตั้งโปรแกรมการอ่านข้อมูลได้
ติดต่อ ึ9722

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 16 ชั้น 1 ห้อง 102
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 50,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-21 17:00:38
\