รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องผลิตไอศกรีม 2

รหัสครุภัณฑ์ 123000099875

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เป็นเครื่องปั่นไอศกรีมแนวนอนปั่นไอศกรีมได้สูงสด 3 กก. ในเวลา 10 นาที ฝาปิดเปิดด้านหน้า พร้อมช่องไหลออกของไอศกรีม
ติดต่อ 9722

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 16 ชั้น 1 ห้อง 102
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 50,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-21 16:56:48
\