รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดความหนืด 7

รหัสครุภัณฑ์ 603114001082

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

ใช้วัดความหนืดของของเหลววัดความหนืดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 320000000 cP(mPas)
ติดต่อ 7338

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 33 ชั้น 4 ห้อง 402
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 50,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 14:58:42
\