รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่อง HPLC 4

รหัสครุภัณฑ์ 099-002-0008

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ใช้สำหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยกระบวนการแยกสารประกอบที่เกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่กับที่ (stationary phase) หรือ คอลัมน์(column) กับเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน
ติดต่อ 7338

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 33 ชั้น 3 ห้อง 402
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 100,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-20 14:34:47
\