รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องนับจำนวนโคโลนีจุลินทรีย์ 2

รหัสครุภัณฑ์ 1005-002-0002

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้วัดโคโลนีของเชื้อ
ติดต่อ ึ7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก s ชั้น ึ7 ห้อง ึ702
  • มีจำนวน 2 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 100,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-20 14:17:21
\