รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ชุดเครื่องกวนผสมสาร 3

รหัสครุภัณฑ์ 099-002-0004

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

ใช้กวนผสมสารให้เข้ากันพร้อมหัวผสม (Mixing) สามารถปรับความเร็วรอบสูงสุดในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 รอบต่อนาที สามารถกวนผสมสารตัวอย่างได้สูงสุดครั้งละไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
ติดต่อ 7338

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก s ชั้น ึ ห้อง ึ708
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 25,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-20 13:54:04
\