รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 4

รหัสครุภัณฑ์ 603114001665

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

ใช้วัดการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารตัวอย่างที่เตรียมในสถานะสารละลาย สามารถวิเคราะห์ได้ในช่วงความยาวคลื่น 380 ถึง 700 nm
ติดต่อ ึ7338

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 10 ชั้น 2 ห้อง 206
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 120,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:52:18
\