รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ 2

รหัสครุภัณฑ์ 603217000016

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เครื่องพาสเจอร์ไรส์อัตโนมัติ สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานได้ โดยสามารถทำการพาสเจอร์ไรส์ โอโมจิไนส์ และการบ่มได้ มีความจุ 14 ถึง 30 ลิตร
ติดต่อ 9722

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 16 ชั้น 1 ห้อง 102
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 120,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:47:09
\