รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ชุดวิเคราะห์โปรตีน 2

รหัสครุภัณฑ์ 603217000018

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer) และเป็นเครื่องมือสำหรับหาค่าปริมาณโปรตีน ไนโตรเจนTKN โดยวิธี Kjeldahl Method
ติดต่อ 9722

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 16 ชั้น 1 ห้อง 101
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 100,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 15:44:04
\