รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ (GCMS) 3

รหัสครุภัณฑ์ 603216000036

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

ใช้วิเคราะห์สารที่ระเหยได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยประมวลผลจากรูปแบบการแตกตัวของสารระเหย ที่ให้น้ำหนักของอนุภาคที่แตกต่างกัน
ติดต่อ 7338

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก 33 ชั้น 4 ห้อง 402
  • มีจำนวน 1 เครื่อง
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 150,000.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017-07-19 14:49:33
\